CholestAssure -Jiang Dan Gu Chun Pian

$18.00

Jiang Dan Gu Chun Pian (CholestAssure™,降胆固醇片) is a formula to help maintain cholesterol levels that are already within the normal range.†

 

Direction:

The standard dosage for CholestAssure™ is 6 tablets each time, taken 2 to 3 times daily with or before meals. One bottle lasts users 11 to 17 days.

Ingredients:

A proprietary blend of
Chinese hawthorn fruit (Crataegus pillnatijida) (Shan Zha)
Fo-Ti root cured (Polygonum multiflorum) (He Shou Wu)
Lycium fruit (Lycium barbarum) (Gou Qi Zi)
Polygonatum rhizome (Polygonatum sibiricum) (Huang Jing)
Reishi fruiting body (Ganoderma lucidum) (Ling Zhi )
Asian water plantain rhizome (Alisma orientale) (Ze Xie)
Turmeric rhizome (Curcuma longa) (Jiang Huang)
Safflower flower (Carthamus tinctorius) (Hong Hua)
Dong quai root (Angelica sinensis) (Dang Gui)
Sichuan lovage rhizome (Ligusticum chuanxiong) (Chuan Xiong)